Huurcontract

1. VOORWERP VAN DE HUUROVEREENKOMST

Verhuur van de vakantiewoning
Villa Grillons des bruyères
Tennislaan 43A
8670 St Idesbald (Koksijde)

2. HUURPERIODE

Van.... 16h tot .... 10h.
De Verhuurder zal ter plaatse zijn bij de aanvang van de huurperiode om u de sleutels te overhandigen en een korte rondleiding te geven.
De Huurder verbindt er zich toe om de sleutels op het eind van de huurperiode aan de Verhuurder te overhandingen.

3. HUURPRIJS EN KOSTEN

De huurprijs bedraagt ...€ voor de overeengekomen huurperiode. Bijkomend wordt een bedrag van 100€ aangerekend voor de eindschoonmaak.

De huurprijs is inclusief :

  • water, gas en electriciteitsverbruik
  • Internet (WIFI)
  • gebruik kabeltelevisie

4. RESERVATIE / VOORSCHOT / BETALING SALDO

De reservatie is definitief van zodra de Huurovereenkomst getekend is en aan de Verhuurder is terugbezorgd.
De Huurder verbindt er zich toe om een voorschot van 50% van de huur en van de kosten voor de eindschoonmaak (.... €) te betalen binnen 7 dagen na reservatie op de rekening van de Verhuurder.

Het saldo van ....€ dient betaald te worden uiterlijk 1 maand voor aanvang van de huurperiode op de rekening van de Verhuurder.

Bankrekeningnummer :
BE88 9791 4997 5341
BIC : ARSPBE 22

5. WAARBORG

Uiterlijk bij de aanvang van de huurperiode dient een waarborg van 300€ betaald te worden (cash of via overschrijving voor aanvang van de verhuurperiode).
De waarborg zal worden terugbetaald binnen de 14 dagen na afloop van de huurperiode, eventueel na aftrek van de vergoeding voor schade die door de Huurder zou zijn aangericht (inclusief verlies van sleutels).

6. VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

  • De Huurder verbindt er zich toe om de woning en de inboedel als een goed huisvader behandelen en de Verhuurder te informeren in het geval van schade veroorzaakt gedurende het verblijf. De Verhuurder behoudt zich het recht voor om - ingeval van schade - de vervangwaarde in mindering te brengen van de waarborg.
  • De Huurder zal de woning netjes achterlaten voor de volgende gasten.
  • De Verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsels, berokkend aan de bewoners (ook niet voor diefstal).

7. ANNULATIE

De huurovereenkomst kan enkel gewijzigd worden mits schriftelijk akkoord tussen beide partijen. Indien de Huurder afziet van de huur, dan blijft het voorschot verschuldigd. In het geval van annulatie tijdens de laatste 30 dagen voorafgaand aan de aanvang van de huurperiode is het volledige huurbedrag verschuldigd.